logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดหู

อาการ : ปวดหู

โดย แพทย์หญิง ปวิณตรา ศิริภูธร

หูติดเชื้อ (Ear infection)

หู (Ear)แบ่งทางกายภาพเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ หูชั้นนอก (External ear)เป็นส่วน ของรูหู ประกอบด้วย ต่อมไขมันและต่อมเหงื่อ

โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม

น้ำเข้าหู (Swimmer’s ear)

เมื่อมีน้ำเข้าหูแนะนำให้เอียงศีรษะเอาหูข้างที่น้ำเข้าลงต่ำและดึงใบหูให้กางออก โดยดึงขึ้นบนและไปทางด้านหลังเพื่อทำให้ช่องหูอยู่ในแนวตรง ทำให้น้ำสามารถไหลออกมาได้ง่าย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดหู (Earache)

ปวดหู (Earache) เป็นอาการที่พบได้บ่อยอาการหนึ่ง พบได้ทั้งสองเพศและในทุกวัยแต่มักพบได้บ่อยกว่าในเด็ก

โดย พลเอก นายแพทย์ ชาญชัย ชรากร

หูดับเฉียบพลัน (Sudden hearing loss)

เมื่อมีหูไม่ได้ยิน เป็นอาการที่ไม่สามารถดูแลตนเองให้หายได้ และโอกาสหายขึ้นกับการพบแพทย์/แพทย์ หูคอ จมูก ได้เร็ว ดังนั้นเมื่อมีอาการหูดับเฉียบพลัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาหยอดหูเบนโซเคน (Benzocaine ear drop)

ยาหยอดหูเบนโซเคนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดอาการปวดจากการอักเสบของหูชั้นกลาง แต่ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อโรคต่างๆภายในหูได้