logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดศีรษะตรงขมับมากร่วมกับกดเจ็บตรงขมับ

อาการ : ปวดศีรษะตรงขมับมากร่วมกับกดเจ็บตรงขมับ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดขมับอักเสบ (Temporal Arteritis หรือ Giant Cell Arteritis)

โรคปวดศีรษะจากการอักเสบของหลอดเลือดขมับเป็นโรคที่พบไม่บ่อย แต่เป็นโรคที่อันตราย ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง