logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดฟัน

อาการ : ปวดฟัน

โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

ฟันผุ (Dental caries)

โรคฟันผุ หรือ ฟันผุ (Dental caries หรือ Tooth decay) เป็นโรคติดเชื้อที่มีเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Streptococcus mutans

โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

ปวดฟัน (Toothache)

หากมีอาการปวดฟันควรไปพบทันตแพทย์ทันที อย่าเข้าใจว่าปวดฟันไม่ทำให้เสียชีวิต หากปล่อยทิ้งไว้อาการจะมากขึ้นจากการอักเสบติดเชื้อจนอาจเกิดผลข้างเคียง