logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องรุนแรงทันที

อาการ : ปวดท้องรุนแรงทันที

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้ทะลุ (Gastrointestinal perforation)

ลำไส้ทะลุ หรือ กระเพาะอาหารลำไส้ทะลุ หรือ ระบบทางเดินอาหารทะลุ หรือทางเดินอาหารทะลุ (Gastrointestinal perforation หรือย่อว่า GI perforation