logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องน้อยและปัสสาวะไม่พุ่งเรื้อรัง

อาการ : ปวดท้องน้อยและปัสสาวะไม่พุ่งเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ (Chronic non-bacterial prostatitis or Chronic prostatitis/Chronic pelvic pain syndrome)

ต่อมลูกหมากอักเสบ(Prostatitis)เป็นการอักเสบของต่อมลูกหมากซึ่งเป็นอวัยวะมีเฉพาะเพศชาย โดยต่อมนี้อยู่ในร่างกายส่วนอุ้งเชิงกราน มีหน้าที่ในการสร้าง น้ำอสุจิ