logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องน้อยมาก

อาการ : ปวดท้องน้อยมาก

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ท่อนำไข่อักเสบ (Salpingitis)

สาเหตุส่วนใหญ่ของการอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย การอักเสบของท่อนำไข่มักไม่ได้อักเสบเฉพาะที่ท่อเดี่ยวๆ แต่มักจะมีการอักเสบที่มดลูก/เยื่อบุมดลูกร่วมด้วย