logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องตอนบนเรื้อรัง

อาการ : ปวดท้องตอนบนเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคตับอ่อน โรคของตับอ่อน (Pncreatic disease)

โรคตับอ่อน หรือ โรคของตับอ่อน (Pancreatic disease) คือ โรคที่เกิดจากเซลล์/เนื้อเยื่อของตับอ่อนมีการอักเสบ หรือมีการเจริญเติบโต แบ่งตัว ผิดปกติ