logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้องตรงลิ้นปี่สัมพันธ์กับอาหาร

อาการ : ปวดท้องตรงลิ้นปี่สัมพันธ์กับอาหาร

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาลดกรด (Antacids)

ยาลดกรด คือยาช่วยปรับความเป็นกรดด่างในกระเพาะอาหารให้อยู่ในสมดุล โดยตัวยามีสภาวะเป็นด่าง เมื่อความเป็นกรดในกระเพาะอาหารลดลงจึงทำให้อาการปวดท้องหรือแสบท้องบรรเทาลงได้