logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดท้อง

อาการ : ปวดท้อง

โดย นายแพทย์ โอกาส ชาญเชาวน์กุล

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

ไส้ติ่งอักเสบคือ อาการบวมและติดเชื้อของไส้ติ่งซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เพราะถ้าหากทิ้งไว้นาน ไส้ติ่งที่อักเสบมักแตกกระจายเชื้อโรคสู่ช่องท้อง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดท้อง (Abdominal pain)

ปวดท้อง (Abdominal pain หรือ Stomach pain หรือ Stomach ache) ได้แก่ อาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องท้องส่วนใดก็ได้ เป็นอาการพบบ่อยมากอาการหนึ่ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) คือ โรคที่เกิดจากการกินอาหาร และ/หรือ ดื่มน้ำ/เครื่องดื่ม ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือ สารชีวพิษ(Toxin)ที่สร้างจากเชื้อโรค

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคไทฟอยด์ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)

โรคไทฟอยด์เป็นโรครักษาได้หาย ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะจะลดระยะเวลาป่วยจากเดิมที่อาจมีไข้อยู่นานถึง 2 - 4 สัปดาห์จะเหลือเพียง 3 - 5 วัน

โดย นายแพทย์ ธีรยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory disease)

โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานเป็นโรคที่รักษาได้หาย เมื่อวินิจฉัยโรคและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ แต่ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาไม่ครบตามที่แพทย์แนะนำ