logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ประพฤติผิดไปจากความจริง

อาการ : ประพฤติผิดไปจากความจริง

โดย นายแพทย์ อุดม เพชรสังหาร

โรคจิต (Psychosis)

โรคจิตชนิดต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีเพียงคำอธิบายกว้างๆในการอธิบายสาเหตุไว้ว่า เกิดจากความกดดันหรือความเครียดที่รุนแรงของชีวิต