logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / บวมเท้า

อาการ : บวมเท้า

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure)

ผู้ป่วยควรชั่งน้ำหนักทุกวันเพื่อดูว่าปริมาณน้ำในร่างกายมากเกินไปหรือไม่ เวลาที่ชั่งน้ำหนักควรเป็นตอนเช้าหลังจากถ่ายปัสสาวะแล้วและก่อนรับประทานอาหารเช้า