logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำเหลืองหรือหนองออกจากหู

อาการ : น้ำเหลืองหรือหนองออกจากหู

โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม

น้ำเข้าหู (Swimmer’s ear)

เมื่อมีน้ำเข้าหูแนะนำให้เอียงศีรษะเอาหูข้างที่น้ำเข้าลงต่ำและดึงใบหูให้กางออก โดยดึงขึ้นบนและไปทางด้านหลังเพื่อทำให้ช่องหูอยู่ในแนวตรง ทำให้น้ำสามารถไหลออกมาได้ง่าย