logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำเหลือง

อาการ : น้ำเหลือง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ของเหลว/น้ำ (Body fluid) เลือด (Blood) น้ำเลือด (Plasma) น้ำเหลือง (Serum, Lymph) หนอง (Pus)

ของเหลว/น้ำ (ในร่างกาย) หรือ Body fluid คือ ของเหลวทุกชนิดที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งรวมทั้งสิ่ง/สารคัดหลั่ง (Secretion) สิ่งขับถ่าย (Excretion) เช่น ปัสสาวะ