logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำมูกเป็นเลือด

อาการ : น้ำมูกเป็นเลือด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

น้ำมูกเป็นเลือด (Bloody rhinorrhea)

น้ำมูกเป็นเลือด (Bloody rhinorrhea) เป็นอาการพบได้บ่อยมักเกิดจาก มีแผลในจมูกจากแคะจมูกหรือมีสิวในจมูก ฯลฯ