logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำตาไหล

อาการ : น้ำตาไหล

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

กระจกตาอักเสบ (Keratitis) กระจกตาเป็นแผล (Corneal ulcer)

ปัจจุบันกระจกตาอักเสบจากการใช้คอนแทคเลนส์มีมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้ว ด้วยเหตุที่การใช้คอนแทคเลนส์เสมือนหนึ่งมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ผิวกระจกตาตลอดเวลา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis)

แม้ภาวะเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ส่วนมากไม่ทำให้สูญเสียสายตา ก็ควรไปรับการตรวจว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงอื่น และขอคำแนะนำการปฏิบัติตนตลอดจนการแนะนำการใช้ยาที่เหมาะสม