logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / น้ำตาเป็นเลือด

อาการ : น้ำตาเป็นเลือด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

น้ำตาเป็นเลือด (Haemolacria)

น้ำตาเป็นเลือด เป็นอาการ ไม่ใช่โรค โดยเป็นอาการที่พบได้น้อยมากๆ ซึ่งการศึกษาทางการแพทย์ มีเพียงการรายงานผู้ป่วยเป็นครั้งคราว นานๆครั้ง