logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องเสียเป็นน้ำรุนแรง

อาการ : ท้องเสียเป็นน้ำรุนแรง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อหิวาตกโรค (Cholera)

อหิวาตกโรคเป็นโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ วิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholerae) ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบของลำไส้เล็กและส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย (ท้องร่วง)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อหิวาต์เทียม (Vibrio parahaemolyticus)

วิธีกินหอยอย่างปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียดังนี้คือ หลังจากล้างหอยให้สะอาดแล้ว 1. ถ้าพบหอยเปลือกอ้าก่อนการนำมาปรุงอาหารให้ทิ้งหอยนั้นไป