logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องเสียจากไม่ติดเชื้อ

อาการ : ท้องเสียจากไม่ติดเชื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดฟินอกซิเลตและอะโทรพีน (Diphenoxylate and Atropine) หรือ โลโมติล (Lomotil)

ไดฟินอกซิเลต จัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 3 (อ่านเพิ่มเติมในเรื่อง ประเภทยาเสพติด) ส่วนอะโทรพีนจัดเป็นประเภทยาอันตราย การผสมอะโทรพีนเข้าไปในสูตรตำรับยา