logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ท้องอืด

อาการ : ท้องอืด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion)

อาหารไม่ย่อย หรือธาตุพิการ (Indigestion หรือ Dyspepsia) คือ อาการไม่สุขสบายที่เกิดขึ้น อาจมีเพียงอาการเดียว หรือหลายๆอาการพร้อมกัน อาจเกิดในขณะกินอาหาร

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating)

ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลม มีก๊าซ/มีแก๊ส (Abdominal bloating) เป็นอาการที่รู้สึกแน่นอึดอัด ในท้องเนื่องจากมีลมมากในกระเพาะอาหารและในลำไส้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน (Antacid Suspension) ยาอลัมมิล (Alum milk)

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน (Antacid Suspension) หรือ ที่ทั่วไปมักเรียกว่า ยาอลัมมิล (Alum milk) ประกอบด้วยตัวยาหลัก 2 ตัว คือ อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori infection)

เชื้ออาจทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น รวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย ซึ่งมียาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อนี้ สำหรับรักษาให้โรคติดเชื้อนี้หายได้

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide)

อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังใช้รักษาโรคกรดไหลย้อน รวมถึงภาวะอาหารไม่ย่อย