logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทารกท่าขวาง

อาการ : ทารกท่าขวาง

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ทารกท่าขวาง (Transverse lie baby)

สตรีที่ตั้งครรภ์หลายครั้งทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อน กล้ามเนื้อมดลูกยืดขยายมากไป ทำให้ทารกในครรภ์สามารถเปลี่ยนท่าไปมาได้ง่าย