logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ทารกคลอดก่อนกำหนด

อาการ : ทารกคลอดก่อนกำหนด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

จอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (โรคอาร์โอพี) Retinopathy of Prematurity (ROP)

ทารกคลอดก่อนกำหนดที่ควรรับการตรวจเพื่อค้นหาภาวะอาร์โอพีนี้ได้แก่ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีลักษณะเหล่านี้ มีน้ำหนักตัวเท่ากับหรือน้อยกว่า 1,500 กรัม