logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ถูกสุนัขกัด

อาการ : ถูกสุนัขกัด

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอยู่ในกลุ่มไหน ในที่สุดผู้ป่วยก็จะซึมลงเรื่อยๆจนถึงขั้นโคม่า เกิดภาวะหายใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูงมากหรือต่ำมาก หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

เมื่อคนได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะมีระยะฟักตัวของโรคก่อนที่จะแสดงอาการที่แตกต่างกันโดย มีช่วงได้ตั้งแต่ 5 วันถึง 5 ปี (พบนานที่สุด 8 ปี)