logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการใช้ฮอร์โมนเพศ

อาการ : ต้องการใช้ฮอร์โมนเพศ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

กลุ่มยาโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิง (Gonadotropin-releasing hormone analogue)

ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน-รีลิสซิ ย่อว่า จีเอนอาร์เอช/GnRH) มีความสำคัญต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์ของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยมีบทบาทควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิง