logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต้องการเพิ่มออกซิเจนในเลือด

อาการ : ต้องการเพิ่มออกซิเจนในเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

การโด๊ปเลือด (Blood doping)

การโด๊ปเลือด(Blood doping) เป็นการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกาย วิธีการนี้เคยนำมาใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวนักกีฬา