logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต่อมน้ำเหลืองโต

อาการ : ต่อมน้ำเหลืองโต

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง/โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma หรือ Malignant lymphoma ) คือโรคที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิ้มโฟไซต์(Lymphocyte)

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

กาฬโรค (Plague)

กาฬโรค คือ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยพาหะโรคที่สำคัญ คือ สัตว์จำพวกหนู และมีแบคทีเรียชื่อ Yersinia pestis เป็นสาเหตุ ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและอาจถึงตายได้จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ต่อมน้ำเหลืองโต (Lymphadenopathy)

โดยปกติต่อมน้ำเหลืองเป็นเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นหรือคลำพบได้ มีอยู่ทั่วร่างกาย แต่ที่โตแล้วจะคลำพบได้บ่อยคือ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ รักแร้