logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ต่อต้าน

อาการ : ต่อต้าน

โดย พรทิพย์ วชิรดิลก และ พ.ท.หญิง สาวิตรี แย้มศรีบัว

วิธีดูแลเด็กดื้อ ต่อต้าน (How to care oppositional defiant disorder child)

กรณีที่เด็กดื้อรั้น ต่อต้าน ร้องไห้โวยวาย วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดในขณะนั้นคือ ต้องใจเย็น อย่ายอมให้สิ่งที่เด็กต้องการในขณะที่เด็กเกิดพฤติกรรมเช่นนั้น