logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตุ่มน้ำที่อวัยวะเพศ

อาการ : ตุ่มน้ำที่อวัยวะเพศ

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

เริมที่อวัยวะเพศ (Genital herpes)

ในมารดาที่ตั้งครรภ์ การติดเชื้อเริมครั้งแรกสามารถทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์