logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อเริม

อาการ : ติดเชื้อเริม

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะไซโคลเวียร์ (Aciclovir)

ยาอะไซโคลเวียร์ใช้ป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเริม (Herpes simplex) ที่แสดงอาการในบริเวณอวัยวะต่างๆเช่น ริมฝีปาก อวัยวะเพศ (เริมอวัยวะเพศ)