logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ติดเชื้อจากแมวข่วน

อาการ : ติดเชื้อจากแมวข่วน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้แมวข่วน (Cat scratch fever) โรคแมวข่วน (Cat scratch disease)

เมื่อเป็นการติดเชื้อในเด็ก ร่างกายมักมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนี้อยู่ได้นาน แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่านานเท่าไร แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อในผู้ใหญ่ โรคอาจกลับเป็นซ้ำได้