logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตับอักเสบ

อาการ : ตับอักเสบ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ไซลิมาริน (Silymarin)

ยาไซลิมารินได้นำมาใช้ทางคลินิกเพื่อช่วยหรือส่งเสริมให้ตับมีสรรถภาพดีขึ้น ป้องกันเซลล์ตับจากการถูกทำลายโดยสารพิษ ยาต่างๆ หรือพืชมีพิษ