logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตะคริวที่ขา

อาการ : ตะคริวที่ขา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตะคริว (Muscle cramp)

ฝึกยืดกล้ามเนื้อมัดที่เกิดตะคริวบ่อยๆเสมอ โดยดังกล่าวแล้วว่า ตะคริวมักเกิดกับกล้ามเนื้อน่องและต้นขา