logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ตกขาว

อาการ : ตกขาว

โดย นพ.วิชัย ชวาลไพบูลย์

เชื้อราในช่องคลอด (Vaginal candidiasis)

สตรีที่มีภาวะเบาหวาน สตรีที่รับประทานยาสเตียรอยด์หรือยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานๆ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราได้สูงเช่นกัน การใช้ผ้าอนามัยไม่ถูกวิธี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ตกขาว ระดูขาว มุตกิด (Leukorrhea)

อาการตกขาว หรือระดูขาว หรือมุตกิต (Leukorrhea) เป็นอาการที่ใช้เฉพาะในสตรี โดยเกิดจากมีสารคัดหลั่งที่ผิดปกติขับออกมาจากช่องคลอด

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)

จากสถิติทั่วโลกนั้น มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ซึ่งรวมทั้งในประเทศไทยด้วย เป็นมะเร็งของผู้ใหญ่

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

รังไข่อักเสบ (Oophoritis)

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อรังไข่อักเสบได้แก่ สตรีที่มีเพศสัมพันธ์, มีคู่นอนมีการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์, สตรีที่มีคู่นอนหลายคน, การสวนล้างช่องคลอด