logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชา

อาการ : ชา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อาการชา (Numbness)

อาการชา/การชา (Numbness) คืออาการที่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายรับความรู้สึกต่างๆลดลงโดยเฉพาะความรู้สึก’เจ็บและการสัมผัส’

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ชา อาการชา (Numbness)

ชา หรือ การชา หรือ อาการชา (Numbness) คือ การรู้สึกเป็นเหน็บ เจ็บแปลบปลาบ และการรับสัมผัสลดลงในเนื้อเยื่อผิวหนัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคซีเอม โรคChiari (CM หรือ Chiari malformation)

โรคซีเอม (CM) เป็นชื่อย่อของโรค Chiari malformation ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของ สมองส่วนหลัง หรือสมองส่วนท้าย (Hindbrain)

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคเส้นประสาทมีเดียนกดทับที่ข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome)

ถ้ามีอาการเฉพาะเวลานอน หรือเวลาทำงานหนัก แนะนำให้ดูแลตนเองโดยการลดกิจ กรรมที่ต้องใช้ข้อมือลง ถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการมากขึ้น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน (Paresthesia)

ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน เป็นอาการ คือ การรู้สึก ชาๆ เสียวแปลบๆ อาจคล้ายมีเข็มมาทิ่มแทง อาจร่วมกับคัน หรือคล้ายมีตัวอะไรไต่อยู่ที่ผิวหนัง