logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ชักซ้ำหลายครั้ง

อาการ : ชักซ้ำหลายครั้ง

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในโรคลมชัก (Common misunderstood in epilepsy)

โรคลมชัก ไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่สามารถติดต่อโดยการสัมผัส การหายใจ ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ปัสสาวะ ฯลฯ หรือ ทางเลือดใดๆทั้งสิ้น