logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ง่วงนอนมากหลังกินอาหาร

อาการ : ง่วงนอนมากหลังกินอาหาร

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ฟู้ดโคม่า หรือ ง่วงนอนหลังกินอาหาร (Food coma)

ฟู้ดโคม่า(Food coma) คือ อาการง่วงนอนและอิดโรยที่เกิดตามหลังกินอาหารอิ่มแล้วนานประมาณ30นาที