logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คันปากช่องคลอด

อาการ : คันปากช่องคลอด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คันช่องคลอด คันอวัยวะเพศหญิง (Pruritus vulvae)

แพ้สารเคมีต่างๆที่สัมผัสกับช่องคลอดเช่น สเปรย์ดับกลิ่น น้ำยาฆ่าอสุจิที่ใช้ในการคุมกำ เนิด น้ำยาล้างช่องคลอด สบู่ น้ำยาอนามัยสำหรับทำความสะอาดอวัยวะเพศหญิง