logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คันตา

อาการ : คันตา

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล

โรคภูมิแพ้ (Allergy)

การใช้วัคซีนภูมิแพ้เป็นการรักษาโดยการฉีดสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยที่ควรรับการรักษาโดยวิธีฉีดวัคซีนภูมิแพ้ คือผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีผลข้างเคียงจากยา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฮีสตาออฟ (Hista-oph)

ยาฮีสตาออฟมีสรรพคุณลดและบรรเทาอาการแพ้ ระคายเคือง อาการบวมแดงในบริเวณตา หลังเปิดใช้ยาแล้วควรเก็บยาภายในตู้เย็นและใช้ต่อได้ไม่เกิน 1 เดือน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โอโลพาทาดีน (Olopatadine)

ยาโอโลพาทาดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันและบำบัดอาการตาแดง คันตา จากอาการ แพ้ของเยื่อตา (เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้) ห้ามหยอดตาขณะใส่คอนแทคเลนส์