logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / คันช่องคลอด

อาการ : คันช่องคลอด

โดย นพ.วิชัย ชวาลไพบูลย์

เชื้อราในช่องคลอด (Vaginal candidiasis)

สตรีที่มีภาวะเบาหวาน สตรีที่รับประทานยาสเตียรอยด์หรือยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานๆ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราได้สูงเช่นกัน การใช้ผ้าอนามัยไม่ถูกวิธี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คันช่องคลอด คันอวัยวะเพศหญิง (Pruritus vulvae)

แพ้สารเคมีต่างๆที่สัมผัสกับช่องคลอดเช่น สเปรย์ดับกลิ่น น้ำยาฆ่าอสุจิที่ใช้ในการคุมกำ เนิด น้ำยาล้างช่องคลอด สบู่ น้ำยาอนามัยสำหรับทำความสะอาดอวัยวะเพศหญิง