logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ความดันต่ำ

อาการ : ความดันต่ำ

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ภาวะขาดน้ำในเด็ก: การแก้ไขภาวะขาดน้ำและอีเล็กโทรไลต์ในเด็กในภาวะอุทกภัยหรือภัยพิบัติ (Dehydration in children)

ภาวะสูญเสียน้ำและอีเล็กโทรไลต์ที่พบบ่อยเกิดจากท้องร่วง/ท้องเสีย อาเจียน หรือจากเสียไปทางเหงื่อมากๆเช่น อากาศร้อนจัดหรืออยู่ในที่แออัดมาก