logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขึ้นผื่น

อาการ : ขึ้นผื่น

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

หัดกุหลาบ (Roseola infantum / Exanthem subitum / Sixth disease)

หัดกุหลาบ หรือ Roseola infantum หรือ Exanthem subitum หรือ Sixth disease เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจากอาการของโรคนี้ทำให้เกิดไข้สูงมาก