logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขี้ลืม

อาการ : ขี้ลืม

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมองฝ่อ (Cerebral Atrophy)

หลังจากอายุ 25 ปี เนื้อสมอง ขนาดสมองจะค่อยๆลดลง หรือ ที่เราเรียกว่าสมองฝ่อ แต่ยังสามารถมีการเรียนรู้และพัฒนาการให้ดีได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดการพัฒนา

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ขี้ลืม หลงลืม (Forgetfulness)

โดยการหาสาเหตุว่าทำไมเราจึงมีอาการขี้ลืม ถ้าพบสาเหตุที่ต้องแก้ไขโดยควรฝึกให้ตนเองมีสมาธิกับกิจกรรมที่ทำมากขึ้น ลดความกังวล หลีกเลี่ยงการใช้ยาต่างๆที่ไม่จำเป็น