logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขาดวิตามินซี

อาการ : ขาดวิตามินซี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

วิตามินซี (Vitamin C or Ascorbic acid)

ยาวิตามินซีมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดอาการขาดวิตามินซีของร่างกาย, รักษาโรคลักปิดลักเปิด/เลือดออกตามไรฟัน ช่วยเพิ่มสภาวะเป็นกรดให้กับน้ำปัสสาวะในการรักษาโรค