logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ขา

อาการ : ขา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หลอดเลือดดำผิวอักเสบ (Superficial Thrombophlebitis)

หลอดเลือดดำอักเสบ(Phlebitis)คือโรค/ภาวะที่เกิดมีการอักเสบขึ้นกับผนังของหลอดเลือดดำ(Vein) โดยที่การอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อ