logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนในต่อมไทรอยด์

อาการ : ก้อนในต่อมไทรอยด์

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

น้ำแร่รังสีไอโอดีน (Radioiodine)

ปัจจุบันมีการใช้น้ำแร่รังสีไอโอดีนรักษาโรคตั้งแต่แรกวินิจฉัยโรคได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มรักษาด้วยยาต้านไทรอยด์หรือผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกก่อน

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer)

มะเร็งต่อมไทรอยด์(Thyroid cancer) คือโรคที่เกิดจากการกลายพันธ์ของเซลล์ต่อมไทรอยด์ ณ ตำแหน่งใดของต่อมฯก็ได้ โดยเกิดมีการเจริญแบ่งตัวสูงกว่าปกติ