logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนแข็งที่ต่อมไทรอยด์

อาการ : ก้อนแข็งที่ต่อมไทรอยด์

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer)

มะเร็งต่อมไทรอยด์(Thyroid cancer) คือโรคที่เกิดจากการกลายพันธ์ของเซลล์ต่อมไทรอยด์ ณ ตำแหน่งใดของต่อมฯก็ได้ โดยเกิดมีการเจริญแบ่งตัวสูงกว่าปกติ