logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ก้อนหรือแผลเรื้อรังในช่องปาก

อาการ : ก้อนหรือแผลเรื้อรังในช่องปาก

โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง

มะเร็งช่องปาก (Oral cancer)

มะเร็งช่องปาก/ โรคมะเร็งช่องปาก(Oral cancer) คือมะเร็งของเซลล์/เนื้อเยื่อทุกชนิดในช่องปาก จะเกิดกับตำแหน่งใดของเนื้อเยื่อช่องปากก็ได้