logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กินนมวัวแล้วผื่นขึ้น

อาการ : กินนมวัวแล้วผื่นขึ้น

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

แพ้นมวัว (Cow milk allergy)

การแพ้นมวัวเกิดจากกลไกการแพ้เหมือนกับการแพ้ อาหาร ยา หรือสารอื่นๆ คือ ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานของร่างกายเห็นโปรตีนในนมวัวเป็นสิ่งแปลกปลอม และพยายามกำจัดออก