logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / กินนมวัวแล้วท้องเสีย

อาการ : กินนมวัวแล้วท้องเสีย

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ภาวะขาดเอนไซม์แลคเตส (Lactase deficiency / Lactose intolerance)

การดูแลเด็กที่มีภาวะขาดหรือพร่องเอนไซม์แลคเตส คือ ให้ดื่มนมที่ไม่มีแลคโตส เช่น นมถั่วเหลือง ซึ่งเป็นนมที่แนะนำให้ใช้แทนนมวัวได้ หรือนมที่ทำจากข้าว (Rice milk)