logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การชักในผู้ป่วยเอชไอวี

อาการ : การชักในผู้ป่วยเอชไอวี

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี (Epilepsy in HIV Patient)

โดยส่วนใหญ่แล้ว การรักษาต้องใช้ยากันชักนานตลอดชีวิต เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี มักรักษาแก้ไขไม่ได้ การควบคุมการชักจึงยุ่งยาก ลำบาก