logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / การชักนำการคลอด

อาการ : การชักนำการคลอด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

การชักนำให้เจ็บครรภ์คลอด (Labor induction)

ในภาวะปกติ เมื่อตั้งครรภ์ครบกำหนด ร่างกายจะมีกลไกทำให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เรียกว่า “เจ็บครรภ์คลอด” แล้วคลอดทารกออกมา